Badanie penetracyjne i badanie wizualne jest niezbędne do długoterminowej żywotności instalacji

Badania penetracyjne i badania wizualne należą do badań nieniszczących, które umożliwiają diagnozę wady konstrukcji z materiałów metalowych i niemetalowych robionych najczęściej na czynnych obiektach, w celu wczesnej diagnozie defektu również przedsięwzięciu szczegółowych działań na ich usunięcie, co sprzyja stabilnej pracy instalacji i obniża ceny produkcyjne.

źródło

Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com
Są jedną z istotnych czynności, które są sprawdzane podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej także konserwacji, dla całej instalacji lub tylko części elementu badanego. Dzięki zdiagnozowaniu za pomogą badania penetracyjnego (tutaj) instalacji przemysłowych, można zobaczyć wady fabryczne, wady struktury materiału, rozwarstwienia, pęknięcia, porowatości, wady spawalnicze, po kuciu, odkształceniach plastycznych, (walcowanie, kucie, odkuwanie) po obróbce termicznej, takiej jak hartowanie, odpuszczanie, ulepszanie cieplne stali. Wady odlewnicze, powstałe w wyniku nieprawidłowego skurczu materiału, takich jak żeliwo, staliwo, aluminium i jego stopy, brązów, mosiądzów odlewniczych, spiżów, itp. Badanie(zobacz terapia rodzinna opole) penetracyjne nie można wykonywać na materiale porowatym.

Dzięki badaniu penetracyjnemu sprawdzamy konstrukcję, w celu szybkiej selekcji awaryjnych materiałów, co podwyższa żywotność i stabilizację pracy konstrukcji przemysłowej. Badanie wizualne to sprawdzanie cech jakościowych obiektu, celem zlokalizowania i oceny całej powierzchni, takich jak ciągłość obiektu, zmiany korozyjne czy erozyjne, połączeń w szczególności spawalniczych, zniekształcenia, nierówności, pęknięć, chropowatości, ogólny stan ludzkim okiem lub też przy użyciu sprzętów specjalistycznych mikroskopów, optycznych, optoelektronicznych, pomiarowych, itp.

szkolenie

Autor: Médiathèque De Quimperlé
Źródło: http://www.flickr.com
Celem badania wizualnego jest poznanie konstrukcji badanej również oczekiwaniami jakościowymi, przygotowanie powierzchni do badania, sprawdzanie wyposażenia obiektu, opracowanie odpowiednich metod i technik do przeprowadzenia badania oraz wykonanie badania i napisanie raportu. Badanie wizualne wykonuje się bezpośrednio, czyli sprawdzenia gołym ludzkim okiem powierzchni także przy użyciu specjalistycznych mikroskopów oraz też przeprowadzane są takie badania zdalnie, czyli na konstrukcjach wewnętrznych obiektu badanego czy powierzchniach zewnętrznych, niedostępnych do badania bezpośredniego (np. zagrożonych promieniowaniem jonizującycm). Badanie wizualne wykonywane są przy użyciu specjalistycznych sprzętów optycznych ułatwiających oglądanie powierzchni trudno dostępnych. Dużo awarii można też zobaczyć na nośnikach pamięci konstrukcji oraz w warunkach laboratoryjnych.