jakiego rodzaju sprzęt wykorzystujemy przy wielu robotach remontowych i budowlanych

Przy wielu pracach budowlanych i remontowych używa się sprzętu, jaki trudno spotkać normalnie na ulicy. Podnośniki, dźwigi czy betoniarki co prawda raz na jakiś czas mogą nas minąć, jednak w porównaniu z ilością zwykłych samochodów jest ich niewiele.

Jakie istnieją typy kruszyw? Do jakich zadań się one nadają, jakie jest ich przeznaczenie?

Kruszywa są to różne okruchy materiałów kamiennych. Są one więc te pochodzenia naturalnego, na przykład piaski jak również żwiry, lecz również sztuczne, to znaczy żużle wielkopiecowe i paleniskowe. Są to także różne pęczniejące spieki mineralne, jakie używane są do robienia zapraw oraz betonów. Kruszywo to podstawowy składnik betonu, dlatego też jego cechy posiadają faktycznie duży wpływ na jakość betonu.