Co jest potrzebne do efektywnego funkcjonowania magazynu?

W każdej średniej i dużej firmie produkującej jakieś towary jednym z istotniejszych działów jest magazyn – tak produktów skończonych jak i tworzyw koniecznych do produkcji. Od sprawnego działania owej części przedsiębiorstwa częstokroć zależy wydajność całej firmy, a zatem i nasze przetrwanie na rynku.

Wózki widłowe w magazynie

Autor: Naval Surface Warriors
Źródło: http://www.flickr.com

Aby „maszyna” zwana magazynem funkcjonowała sprawnie jak – znany z przysłowia – szwajcarski zegarek muszą być spełnione 2 warunki, to znaczy magazynier powinien posiadać bieżące dane o liczbie składowanych produktów jak też informacje o zapotrzebowaniu innych działów przedsiębiorstwa tak, aby mógł w porę uzupełniać braki w naszym składzie.

Dzisiaj służą do tych celów profesjonalne aplikacje komputerowe z pomocą których można w bezproblemowy sposób posegregować i policzyć wszystko co mamy na składzie. Wszelka zmiana automatycznie uwidaczniana będzie w bazie danych, po czym – w wypadku konieczności – powiadamiani jesteśmy że pewien obiekt (przykładowo zakrętki) kończy się w magazynie (sprawdź systemy automatycznej identyfikacji w logistyce) i trzeba do wydziału zakupów wysłać odpowiednie zamówienie. Podobny program znacznie upraszcza też utrzymywanie porządku w składzie, gdyż każda z półek jak też każdy obiekt ma swój unikatowy kod przypisany do konkretnego miejsca.

Profesjonalny wózek widłowy

Autor: Michael Gil
Źródło: http://www.flickr.com

Naturalnie nie tylko oprogramowanie decyduje o sukcesie. Kolejną niezwykle istotną sprawą jest możliwość przetransportowywania z miejsca na miejsce różnych przedmiotów. Często nie jest to proste z dwóch powodów; po pierwsze składy są wnętrzami o dużych rozmiarach, oprócz tego bywają dosyć wysokie. Trudno wymagać od pracowników aby śmigali po całej składnicy przez osiem godzin pracy oraz wspinali się na bardzo wysokie półki po jakąś rzecz – zwłaszcza iż liczy się czas.

Idealnym w tym miejscu wyborem będą zatem wózki widłowe używane (zobacz tutaj) do prędkiego i bezpiecznego przewozu najróżniejszych obiektów. Naturalnie do prowadzenia tego rodzaju pojazdów niezbędne są stosowne uprawnienia. O tym jak niezwykle rozpowszechnione i pomocne są to pojazdy świadczy fakt, że rozwinęła się cała branża usług polegająca na sprzedaży lub [alufinish] też wynajmowaniu tego typu pojazdów. Z powodu wysokiej ceny wśród małych oraz średnich przedsiębiorców najbardziej rozpowszechnione są wózki widłowe używane.