Co to jest serigrafia?

Drukowanie sitowe to jedna z metod druku. Technologia ta czerpie z tak zwanego malowania za pomocą szablonu, znanego już w czasach zamierzchłych w Chinach i Japonii. Za twórców sitodruku uznaje się dwóch Japończyków - Yuzensai Miyasaki jak też Zisukeo Hirose, który to w XIX w. wynalazł szablon określany "katagami".
maszyna do sitodruku
Autor: Women's Studio Workshop
Źródło: http://www.flickr.com
Wycięty z papieru motyw wzoru nanoszony był na naciągniętą na drewnianej ramie siatkę z włosów ludzkich czy zwierzęcych. Wzornik ten stał się pierwowzorem aktualnie używanych form do sitodruku.efekt sitodruku
Autor: Women's Studio Workshop
Źródło: http://www.flickr.com
Dzisiejsza maszyna do sitodruku to prostokątna rama, zazwyczaj z aluminium z napiętą na niej siateczką (kiedyś z jedwabnych nici, obecnie z poliestru, nylonu lub z metalu). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie maszyna do sitodruku na www.sitodruk-maszyny.commaszyna do sitodruku na . Szablon tworzy utwardzona warstwa światłoczuła, jaka nie przepuszcza farby, stanowiąca negatywowy obraz drukowanego deseniu. Wzornikiem drukowym będą nie zakryte oczka siateczki, przepuszczające farbę. Podczas drukowania w maszynie płaskiej lub rotacyjnej, mazista farbka drukowa jest rozprowadzana na całej powierzchni siateczki i przemieszczającym się po niej raklem zostaje przenoszona poprzez niezatkane oczka siatki - oferta: https://www.huck.pl/ wprost na bazę. Drukowanie sitowe jest stosowane do druku jedno oraz wielobarwnego, również wielkoformatowego, na tekturze bądź foliach.

Drukowanie sitowe jest techniką druku, w jakiej farba zostaje naniesiona na ramę, na której zostaje rozpięta forma drukowa w postaci siatki, szablonu bądź materiału. Rakiel przesuwa się wzdłuż ramy, przemieszczając farbę. Farba przedostaje się z oczek na podłoże w rezultacie odłączenia od niego siatki.

Stosowane są dwa sposoby druku sitowego. Rama z sitkiem może znajdować się w niewielkiej odległości od bazy ( sitodruk bezkontaktowy) bądź też może przylegać do niego całą swoją nawierzchnią ( drukowanie sitowe kontaktowe). W tej pierwszej metodzie rakiel ugina siatkę, która przylega do podłoża i w ten sposób przenosi farbę, a w drugiej metodzie siatka jest silnie naprężona, w taki sposób że przyłożona do bazy drukuje całą nawierzchnię.

Do sitodruku należy stosować farby o takiej lepkości, aby nie przepływały bez pomocy rakla, ale też nie zostawały w oczkach siateczki. Farbka powinna zatem być mazista i mieć małą lepkość. Należy podkreślić, że gęstość farbek może być inna na podłożu.