Co należy znać, pragnąc prawidłowo się wywiązać z rozliczenia corocznego z Urzędem Skarbowym?

Nowy rok przynosi następne podatkowe zmiany. Wśród tego typu zmian znajduje się zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Część podatników będzie zobligowana do zmienienia obecnego Urzędu Skarbowego.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma też znaczenie dla podania odpowiedniego bankowego rachunku, na który należy odprowadzać podatek. Bowiem każdy Urząd Skarbowy ma dedykowany bankowy rachunek, w przeciwieństwie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwość Urzędów Skarbowych przejrzyj regulowana jest w ordynacji podatkowej. w sytuacji, gdy przepisy podatkowej ustawy nie mówią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się na podstawie miejsca zameldowania bądź adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Trzeba także pamiętać o możliwości robienia faktur na podstawie przedłożonego paragonu. Jeśli właściciel sklepu posiada fiskalną kasę, to nabywca, prowadzący działalność gospodarczą musi dostać paragon. Wobec tego faktura na podstawie paragonu więcej wskazówek winna być od razu wystawiona. Jednak zdarza się niejednokrotnie tak, że przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie przypomina sobie, iż potrzebuje otrzymać fakturę na zakupiony jakiś czas temu produkt. Podatkowa ordynacja mówi, iż faktura na podstawie paragonu winna być wystawiona na żądanie klienta. Jednak po upływie trzech miesięcy nie ma już takiego obowiązku. Natomiast ustawa o VAT oraz rozporządzenie dotyczące fakturowania mówi o konieczności wystawiania faktur w czasie do 7 dni od wykonania usługi ewentualnie wydania towaru. W rzeczywistości pierwszą regułę stosuje się dla nabywców indywidualnych z kolei drugą w przypadku firm oraz osób którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Rozliczając się corocznie ze Skarbowym Urzędem należy również pamiętać, że od podstawy opodatkowania (dochodu) można przeprowadzić odliczenie składek ZUS – dobra strona. Takiemu odliczeniu podlegają składki opłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe jak również wypadkowe jak również ludzi współpracujących.

Odliczenie składek ZUS da się dokonać, jeśli zostały one potrącone w roku podatkowym poprzez płatnika ze środków podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.