Co to jest serigrafia?

Drukowanie sitowe to jedna z metod druku. Technologia ta czerpie z tak zwanego malowania za pomocą szablonu, znanego już w czasach zamierzchłych w Chinach i Japonii. Za twórców sitodruku uznaje się dwóch Japończyków – Yuzensai Miyasaki jak też Zisukeo Hirose, który to w XIX w. wynalazł szablon określany „katagami”.

maszyna do sitodruku

Autor: Women’s Studio Workshop
Źródło: http://www.flickr.com
Wycięty z papieru motyw wzoru nanoszony był na naciągniętą na drewnianej ramie siatkę z włosów ludzkich czy zwierzęcych. Wzornik ten stał się pierwowzorem aktualnie używanych form do sitodruku.

efekt sitodruku

Autor: Women’s Studio Workshop
Źródło: http://www.flickr.com

Dzisiejsza maszyna do sitodruku to prostokątna rama, zazwyczaj z aluminium (zamów szczotkowane aluminium ) z napiętą na niej siateczką (kiedyś z jedwabnych nici, obecnie z poliestru, nylonu lub z metalu). Szczegółowe informa maszyna do sitodruku na www.sitodruk-maszyny.comku na . Szablon tworzy utwardzona warstwa światłoczuła, jaka nie przepuszcza farby, stanowiąca negatywowy obraz drukowanego deseniu. Wzornikiem drukowym będą nie zakryte oczka siateczki, przepuszczające farbę. Podczas drukowania w maszynie płaskiej lub rotacyjnej, mazista farbka drukowa jest rozprowadzana na całej powierzchni siateczki i przemieszczającym się po niej raklem zostaje przenoszona poprzez niezatkane oczka siatki wprost na bazę. Drukowanie sitowe jest stosowane do druku jedno oraz wielobarwnego, również wielkoformatowego, na tekturze bądź foliach.

Drukowanie sitowe jest techniką druku, w jakiej farba zostaje naniesiona na ramę, na której zostaje rozpięta forma drukowa w postaci siatki, szablonu bądź materiału. Rakiel przesuwa się wzdłuż ramy, przemieszczając farbę. Farba przedostaje się z oczek na podłoże w rezultacie odłączenia od niego siatki.

Stosowane są dwa sposoby druku sitowego. Rama z sitkiem może znajdować się w niewielkiej odległości od bazy ( sitodruk bezkontaktowy) bądź też może przylegać do niego całą swoją nawierzchnią ( drukowanie sitowe kontaktowe). W tej pierwszej metodzie rakiel ugina siatkę, która przylega do podłoża i w ten sposób przenosi farbę, a w drugiej metodzie siatka jest silnie naprężona, w taki sposób że przyłożona do bazy drukuje całą nawierzchnię.

Do sitodruku należy stosować farby o takiej lepkości, aby nie przepływały bez pomocy rakla, ale też nie zostawały w oczkach siateczki. Farbka powinna zatem być mazista i mieć małą lepkość. Należy podkreślić, że gęstość farbek może być inna na podłożu.