Czym są tak zwane programy Business 2 Business oraz na jakie rodzaje się one dzielą?

W obecnych dniach istnieje wiele sposobów na to, aby budować skuteczną więź pomiędzy firmą a docelowym interesantem, jakim, co należałoby zaznaczyć, także może być korporacja.

środki do czyszczenia

Autor: mixtureusa
Źródło: http://www.flickr.com
logo

Autor: Pavel P.
Źródło: http://www.flickr.com
Idzie o to, aby relacje między zbywcą a nabywcą okazały się solidne oraz korzystne dla obu stron transakcji.
Wymiana opon

Autor: iStock
Źródło: iStock
Przeto też wszelakiego rodzaju specjaliści od reklamy stworzyli tzw. programy B2B. Rozdzielają się one na programy lojalnościowe oraz programy motywacyjne. Programy B2B (Biznes to Biznes) lojalnościowe to takie, których motywacją jest przyzwyczajenie petenta do pewnej firmy.

Inne, też niezwykle interesujące szczegółowe opracowanie przedstawionego tematu znajdziesz tutaj. Zobacz koniecznie a z pewnością nie będziesz żałować!

W jaki sposób można osiągnąć taki zamysł? Najpopularniejszym sposobem na to jest przekazanie klientowi tzw. karty lojalnościowej, dzięki której można by przykładowo kolekcjonować jakiekolwiek punkciki. Po osiągnięciu wcześniej ustalonej ich liczby, klient jest upoważniony do odebrania jakichś profitów. Takiego rodzaju rozwiązania używają np. różne sieci zajmujące się handlem.

Programy B2B motywacyjne natomiast, jak sama nazwa wskazuje, zachęcają interesantów do wykonania z góry ustalonych przedsięwzięć, żeby w końcu móc czerpać z tego jakieś ustalone wcześniej korzyści. Dla przykładu spółka mogłaby wdrożyć programy B2B motywacyjne, aby skłonić swoich pracowników do bardziej efektywnej roboty. Najbardziej popularnymi do uzyskania tego zamysłu sposobami jest zorganizowanie jakichkolwiek bezpłatnych kursów albo wycieczek integracyjnych.

W taki sposób członkowie personelu będą wewnętrznie zobowiązani do poniekąd odwdzięczenia się za takie upominki swej spółce. Będą starali się osiągać jak najlepsze wyniki swojej pracy, żeby te były jak najbardziej widoczne dla zwierzchnika.