Ochrona praw autorskich to szczególnie istotna kwestia, żeby system prawny działał właściwie

Jeśli decydujemy się na otworzenie indywidualnej działalności gospodarczej, konieczne jest zapoznanie się z zasadami dotyczącymi praw autorskich. To zagadnienie prawne niektórym może spowodować wiele trudności. Związane jest ono z tematyką, którą stanowi zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Możemy powiedzieć, iż to właśnie między innymi na podstawie ustawy odnoszącej się do wzmiankowanego zagadnienia uchwalona została część prawa nazywanego mianem autorskiego.