Jak opłacać podatek od wynajmu mieszkania? Reguły dotyczące opodatkowania zysków z wynajmu

Właściciele wynajmujący mieszkanie muszą rozliczać się z osiągniętego dochodu w urzędzie skarbowym, bo pokwitowana umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba wynajmująca mieszkanie, dom lub garaż uzyskuje zarobek w postaci wpłacanego czynszu. Kłopotów podatkowych związanych z kwestią wynajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najważniejszy jest tym samym wybór formy rozliczania się z organem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Osoby wynajmujące nieruchomości mają kilka opcji.

Chciałbyś znaleźć coś podobnego na opisywany w tym miejscu wątek? Kliknij tutaj – ta ważna strona (https://www.polmedico.pl/oferta/implantologia/) z pewnością może rzucić nowe światło.

Jedną z form odprowadzania należności podatkowych jest podatek dochody w formie podatku zryczałtowanego ze stawką 8,5 proc. Jednolitą stawkę tego podatku od umowy najmu wprowadzono z początkiem 2010 roku. Taksa procentowa ryczałtu odnosi się do zarówno najmu incydentalnego, jak i pozostałych umów najmu własności prywatnej, które nie funkcjonują w ramach prowadzonej DG. Podatek od najmu da się także rozliczać na zasadach ogólnych, czyli z uwzględnieniem skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. dochodu. Dodajemy wówczas zyski z najmu do dochodów uzyskiwanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich oddzielnie. Ta forma odprowadzania podatku może się okazać korzystna dla osób, które zainwestowały niebotyczne pieniądze na zakup, renowację i naprawy lokali do wynajęcia, ponieważ wszystkie poniesione na ten cel wydatki mamy możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i zminimalizować nasz roczny dochód, a jednocześnie – odprowadzić mniejszy podatek – wejdź na

Kwestię wyboru najkorzystniejszej dla wynajmującego formy opodatkowania trzeba przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeżeli chcemy rozliczać się w formie ryczałtu musimy zrobić to nie później niż do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym zaczęliśmy pozyskiwać przychód z wynajmu). Jeśli termin ten wypada w święta, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień przyjmuje się następny dzień. W celu wybrania formy odprowadzania podatku wystarczy wysłać pisemne oświadczenie do odpowiedniej placówki US.

Nie ma konkretnego druku takiej deklaracji. W przypadku, gdy nie dokonamy takiego wyboru lub spóźnimy się z przedstawieniem pisemnego oświadczenia będzie skutkowało to utracenie prawa wyboru i obowiązek odprowadzania podatku według skali.

Masz ochotę poznać inny aspekt przedstawianej sprawy? Przeczytaj więcej porad w serwisie (http://www.wonia.pl/dekoracje-slubne/) – one zapewne mogą rzucić nowe światło na prezentowany temat.

Na ryczałt będzie można przejść dopiero w przyszłym roku.