Jak robić wyburzanie budynków na własnej działce, aby nie mieć problemów z prawem?

Niekiedy się zdarza, że na działce usytuowane są stare i nierozebrane obiekty. Zazwyczaj nie oddziałują one na wycenę działki, stąd też nie tworzą kłopotu dla nabywcy działki. Niestety wraz z upływem czasu stare zabudowania mogą przysporzyć niemało problemów, przez co wstępne pozytywy z pewnością ulegną obniżeniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Wielokrotnie się okazuje, że stare budynki nie mogą być przyłączone do budowanego budynku, przez to wymagają wyburzenia. Polskie prawo budowlane konkretnie mówi, kiedy należy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę a w jakich sytuacjach zachodzą prawne odstępstwa. Burzenie budynków nie może przez to zostać dokonane bez zezwolenia (cenne wskazówki na temat burzenia budynków). Wniosek trzeba złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym.

Ten serwis www, który widzisz, pokieruje Cię do atrakcyjnych materiałów na omawiany temat – przeczytaj także odmienne artykuły mające nie mniej satysfakcjonujące posty.

W dokumentach należy podać konkretny adres danej nieruchomości, która ma być wyburzona, numer ewidencyjny działki budowlanej i dokładnie opisać zamiary budowlane, to jest podać, że zamierzana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany jak również zaopatrzony w datę jak też terytorium, w którym został napisany.

Spójrz na stronę oraz prześledź wpis (https://www.dcg.wroclaw.pl/), który niewątpliwie całkowicie Cię pochłonie, gdyż informacje tam umieszczone, przyciągają zainteresowanie.

Potrzeba też załączyć do niego wyrażoną zgodę właściciela budynku na wyburzenie, opis prac związanych z wyburzaniem. Potrzeba poza tym jasno wyrazić, że zostanie zachowane bezpieczeństwo dla ekipy oraz mienia. Niezbędny jest co więcej wyrys ulokowania budynku na działce. Wymienione dokumenty mogą być niedostateczne w sytuacji trudnych prac rozbiórkowych. Wówczas potrzebny będzie również projekt architektoniczny rozbiórki. Gdy budynek usytuowany jest na terenach szczególnych, przykładowo: górniczych, niezbędne mogą się okazać uzgodnienia, rozmowy jak też pisemne ekspertyzy innych państwowych organów.

Burzenie budynków z pewnością wymaga zatrudnienia kierownika, który będzie nadzorował proces prac. W znaczeniu prawa kierownikiem może być osoba posiadające stosowne wykształcenie i niezbędne uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego tego typu kierownika jest prowadzenie dziennika rozbiórki jak też ochrona miejsca i troska o właściwy przebieg robót rozbiórkowych. Po otrzymaniu wymaganych zezwoleń należy przejść do wyburzania obiektów, które nie jest prostą czynnością. Opłaci się wobec tego zlecać wyburzenia specjalistycznym firmom.