Jak robić wyburzanie budynków na własnej działce, aby nie mieć problemów z prawem?

Niekiedy się zdarza, że na działce usytuowane są stare i nierozebrane obiekty. Zazwyczaj nie oddziałują one na wycenę działki, stąd też nie tworzą kłopotu dla nabywcy działki. Niestety wraz z upływem czasu stare zabudowania mogą przysporzyć niemało problemów, przez co wstępne pozytywy z pewnością ulegną obniżeniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Wielokrotnie się okazuje, że stare budynki nie mogą być przyłączone do budowanego budynku, przez to wymagają wyburzenia. Polskie prawo budowlane konkretnie mówi, kiedy należy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę a w jakich sytuacjach zachodzą prawne odstępstwa. Burzenie budynków nie może przez to zostać dokonane bez zezwolenia (cenne wskazówki na temat burzenia budynków). Wniosek trzeba złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. W dokumentach należy podać konkretny adres danej nieruchomości, która ma być wyburzona, numer ewidencyjny działki budowlanej i dokładnie opisać zamiary budowlane, to jest podać, że zamierzana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany jak również zaopatrzony w datę jak też terytorium, w którym został napisany.

Masz chęć przeczytać większą ilość tego typu informacji? Jeśli tak, to sprawdź to użyteczne omówienie (http://www.eogniwa.pl/pl/c/Zawiesie-lancuchowe-4-ciegnowe/29), ponieważ także Cię na pewno zaintryguje.

Potrzeba też załączyć do niego wyrażoną zgodę właściciela budynku na wyburzenie, opis prac związanych z wyburzaniem. Potrzeba poza tym jasno wyrazić, że zostanie zachowane bezpieczeństwo dla ekipy oraz mienia. Niezbędny jest co więcej wyrys ulokowania budynku na działce. Wymienione dokumenty mogą być niedostateczne w sytuacji trudnych prac rozbiórkowych. Wówczas potrzebny będzie również projekt architektoniczny rozbiórki. Gdy budynek usytuowany jest na terenach szczególnych, przykładowo: górniczych, niezbędne mogą się okazać uzgodnienia, rozmowy jak też pisemne ekspertyzy innych państwowych organów.

Burzenie budynków z pewnością wymaga zatrudnienia kierownika, który będzie nadzorował proces prac. W znaczeniu prawa kierownikiem może być osoba posiadające stosowne wykształcenie i niezbędne uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego tego typu kierownika jest prowadzenie dziennika rozbiórki jak też ochrona miejsca i troska o właściwy przebieg robót rozbiórkowych.

Myślimy, że nasz artykuł Ci się podoba. Jeżeli tak, to na danej stronie masz możliwość przeczytać następne interesujące informacje. Napisz o swoich przemyśleniach.

Po otrzymaniu wymaganych zezwoleń należy przejść do wyburzania obiektów, które nie jest prostą czynnością. Opłaci się wobec tego zlecać wyburzenia specjalistycznym firmom.