Jakie działania robi komornik? Jaka jest jego rola? Co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Podstawowym celem działań prowadzonych przez komornika jest zdobycie od dłużnika należności należnych wierzycielowi – są one pozyskiwane z majątku dłużnika. Należy przy tym mieć na uwadze to, iż do zadań komornika nie należy ocena zasadności długu. W kwestii wierzyciela, nie komornika, należy wyznaczenie, z czego egzekucja będzie prowadzona. Wierzyciel musi wówczas liczyć się z tym, że dostanie wiadomość o braku szansy ściągnięcia długu. Co wówczas robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim zleceniodawca musi wiedzieć to, że komornik będzie działał na jego polecenie. Dlatego też trzeba sobie bardzo dokładnie przemyśleć sprawę sformułowania wniosku egzekucyjnego, wypracować właściwą strategię jak ściągnąć dług. Jeżeli jako źródło egzekucji zostanie w nim pokazane np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, w takim przypadku komornik (komornikolesno.pl/) będzie się zajmował egzekucją w takim dokładnie obszarze. Gdyby się okazało, że dłużnik nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, zleceniodawca otrzyma informację o niemożliwości zdobycia należności. Im zatem więcej wiadomości na temat stanu posiadania dłużnika posiada zleceniodawca, tym lepiej. Poza tym wierzyciel powinien uczestniczyć we wszystkich chwilach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu będzie wiedział co się stanie i może we właściwej chwili reagować. Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Niejednokrotnie zdarza się tak, że niemoc komornika może wyniknąć z faktu, iż zadłużony oficjalnie niczego nie posiada. W takich momentach w rachubę wchodzą dwie opcje: przede wszystkim –przepisał majątek na członka rodziny, po drugie – będzie czerpał przychody z nielegalnych źródeł. Trzeba więc zrobić research w tej kwestii.

Windykacja długów

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Gdyby się okazało, że dłużnik będzie zdobywał dochody z nielegalnych źródeł, opłaca się go informować, iż sprawą tą będzie zajmował się fiskus. Jeśli natomiast zacznie wychodzić na jaw pierwsza z wymienionych wyżej opcji, upominający się o dług ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której efektem może być zniwelowanie przepisania majątku.

Oprócz tego wierzyciel może złożyć u komornika wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. W tym względzie komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w przypadku działań takiego typu prowadzonych na własną rękę, gdyż posiadają dostęp do wielu ułatwiających to narzędzi. Te i inne kwestie są dość zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze przykładowo typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Najlepiej konsultować to ze specjalistami.