Jakie istnieją typy kruszyw? Do jakich zadań się one nadają, jakie jest ich przeznaczenie?

Kruszywa są to różnego rodzaju okruchy materiałów kamiennych. Rozróżniamy więc te pochodzenia naturalnego, czyli piaski jak również żwiry, lecz także sztuczne, to znaczy żużle wielkopiecowe jak i paleniskowe. Są to również przeróżne pęczniejące spieki mineralne, jakie wchodzą w skład zapraw i betonów. Kruszywo to podstawowy składnik betonu, z tego powodu jego cechy posiadają faktycznie duży wpływ na jakość betonu.

Kruszywa drogowe

Autor: Peter Craven
Źródło: http://www.flickr.com
Rozróżniamy różne typy kruszywa, są dostępne pod różną postacią.

Odkryj dokładniej tę problematykę i zobacz treść. Opublikowano tam analogiczne teksty, zatem niewątpliwie znajdziesz dla siebie coś wartościowego!

Są więc kruszywa, jako piasek do zapraw i wypraw budowlanych. Są to ziarna (zobacz ofertę) pochodzenia naturalnego, ich maksymalna średnica, czyli uziarnienie wynosi od 2 do 5 centymetrów. Są również naturalne kruszywa do betonów, nazywamy je materiałem kamiennym. Występują w naturze w postaci luźnych okruchów skalnych grubości do 80 milimetrów. Tego rodzaju kruszywa poddaje się procesom uszlachetnienia, który polega na przesiewaniu i przepłukaniu – kruszywa do budowy dróg.

Dostępne są także kruszywa pod postacią piasku. Piasek to kruszywo drobne. Wart wspomnienia także jest żwir, jest to kruszywo grube o wielkości ziarna powyżej 5 milimetrów.Tłuczniem żwirowym określamy kruszywo dosyć grube, które można otrzymać za pomocą rozkruszania nadziarna żwiru. Zaś mieszanki wielofrakcyjne, to mieszanina kruszywa grubego jak i drobniejszego. Mamy mieszanki piaskowo-żwirowe, gdzie ilość ziaren do 5 milimetrów nie powinna być większa niż 60% masy.

Istnieją także kruszywa kamienne przeznaczone do powierzchni drogowych oraz kolejowych, powszechnie znane jako kruszywa drogowe. Jest to typ materiału rozdrobnionego, jaki występuje w przyrodzie w postaci luźnych okruchów skalnych używanych przy produkcji mas bitumicznych. Kolejny typ, czyli kruszywa kamienna łamane możemy otrzymać poprzez ręczne lub maszynowe rozkruszanie skały ze złóż rodzimych. To ziarna, które posiadają szorstką powierzchnię, są wyglądem porównywalne do ostrosłupa lub sześcianu.

Najlepiej używać ich do betonów na spoiwach mineralnych, lecz także do nawierzchni kolejowych i drogowych. Na koniec warto powiedzieć o kruszywach lekkich naturalnych oraz sztucznych. Tego rodzaju kruszywa są często pochodzenia naturalnego, czyli pumeks lub lżejsze wapienie, lecz również sztucznego, przykładowo keramzyt, żużel spieniony.