Jakie świadczenia powinny się należeć zatrudnionym i jak firmy zabezpieczają się na możliwość ich wystąpienia

Zatrudnianie ludzi w swojej firmie wiąże się z licznymi obowiązkami. Rzecz jasna główną z nich jest wypłacanie pensji i opłacanie podatków i składek, ale są też inne świadczenia, jakie należą się pracownikom. Są to na przykład odprawy emerytalne, jakie należą się każdemu zatrudnionemu, który kończy swoją karierę zawodową z powodu uzyskania wieku emerytalnego.

Moneta

Autor: Frank Weber
Źródło: http://www.flickr.com
Odprawy emerytalne to świadczenie, którego nie można pracownika pozbawić, muszą być wypłacone bez względu na długość stażu. Świadczenia te wypłacane są tylko jeden raz, jeżeli pracownik po jakimś czasie wróci do do aktywności zawodowej, to drugi raz odprawa już mu się nie należy. Wysokość emerytalnych odpraw ustalona została przez ustawodawców jako wynagrodzenie z okresu jednego miesiąca. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby kwoty te były wyższe, zresztą niektóre grupy pracowników na mocy przepisów dostają dużo więcej. Właściciel firmy nie może odmówić wypłacenia takiej odprawy, jeśli tego nie zrobi to naraża się na karę grzywny.

Pieniądz

Autor: Kate Ter Haar
Źródło: http://www.flickr.com

Poza odprawami są także inne świadczenia, które wypłacać należy pracownikom. Duża część firm wykonuje te wszystkie płatności z bieżącego przychodu, jednak coraz częściej można spotkać przedsiębiorstwa, które tworzą na właśnie takie cele specjalne rezerwy. Można oczywiście tego nie robić, lecz przygotowanie rezerw na ten cel jest zabezpieczeniem na sytuację, gdyby się okazało że trzeba wypłacić odprawy, a w firmie są właśnie kłopoty z finansami.

Wycena rezerw na takie pracownicze świadczenia jest skomplikowanym i trudnym zadaniem.

Intryguje Cię ten artykuł? Jeżeli tak, to bez ociągania kliknij ten link – ta nasza strona publikuje zbliżoną tematykę.

Zajmują się tym najczęściej najlepsi specjaliści w takich zagadnieniach, to znaczy aktuariusze. Korzystając z informacji o zatrudnionych i skomplikowanych algorytmów matematycznych są oni w stanie policzyć, jaka kwota będzie potrzebna, aby rezerwy spełniły swoją rolę. Przy niewielkich firmach rezerwy może nie będą odgrywać takiej roli, ale w przypadku dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają parę tysięcy pracowników ten temat będzie jednak wymagał profesjonalnego podejścia.