Kary ręczne i algorytmiczne nakładane na twórców stron internetowych

Twórcy stron internetowych czasami mają problemy z ich prowadzeniem. Do takiego rodzaju możliwości dochodzi najczęściej w przypadku kierowników niedawno powstałych serwerów internetowych, którzy na obecnym etapie swojej działalności nie do końca dojrzeli drobiazgowe przepisy działania wyszukiwarki google i nie sprawdzają tego, jakiego typu linki odsyłają do ich serwisów.

Zdarza się także, że przy umieszczaniu rysunków charakterystycznych dla stron internetowych posiadają dużą liczbę specjalistów seo, z których każdy zgrywa po kilkadziesiąt artykułów automatycznie dodawanych na serwerach internetowych, co także może powodować powstawanie jakichś uchybień regulaminowych – więcej o filtrach algorytmicznych. Jeżeli jakiegoś typu nieprawidłowe praktyki wprowadzane na serwisach internetowych naruszają jakieś normy przedstawione przez google, to wówczas na jakieś serwisy internetowe mogą zostać narzucone kary związane z prowadzonym nadzorowaniem serwera. Już samo stwierdzenie, że jakiegoś typu strona internetowa została objęta monitoringiem stanowi rodzaj kary nałożonej na taką stronę. Jeśli sukcesywnie narzucana kontrola pokazuje poważne uchybienia, w takim wypadku może zostać na nią narzucona kara ręczna albo narzucana automatycznie – .
filtr algorytmiczny

Autor: mdc LEROY
Źródło: http://www.flickr.com
Można sobie zadać pytanie, czym filtr google różni się od filtru algorytmicznego. Odpowiedź na to pytanie brzmi następująco: filtr google (zobacz pozycjonowanie stron w mapach Google) przeprowadzany jest najczęściej przez wyznaczonego do tego pracownika google, do którego zadań należy sprawdzanie, w jaki sposób funkcjonują witryny internetowe. Może on narzucić na jakiegoś typu stronę tzw. karę nakładaną ręcznie. Natomiast filtr algorytmiczny wykonywany jest automatycznie i narzucana przez niego kara jest karą algorytmiczną. Otrzymanie takiej kary może wiązać się ze zniknięciem strony internetowej poza główne strony wyszukiwania i tego rodzaju karę bardzo trudno jest cofnąć.

Natomiast, karę ręczną można cofnąć poprzez rozmowę z administratorem google odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli serwisów internetowych, w związku z tym taką karę można dużo łatwiej zdjąć. Trzeba pamiętać o tym, żeby tworzyć strony przyjazne internetowym wyszukiwarkom i nie narażać się na kary – nie są one naprawdę nikomu potrzebne – trzeba ich unikać.