Każde przedsiębiorstwo powinno spełniać objęte przepisami prawa warunki, które zapewniają bezpieczeństwo pracowników.

Dotyczy to m.in. oznaczeń drogi ewakuacyjnej, rozstawienia sprzętu gaśniczego, czy też informacji o zlokalizowanych w danym pomieszczeniu trujących czy też mało bezpiecznych substancjach.
Obowiązek właściciela – wyciąg
Każdy przedsiębiorca kierujący własną działalnością gospodarczą musi zagwarantować zatrudnionym przez siebie osobom jak najlepsze warunki pracy.

Nie wypełnienie tego typu obowiązku może prowadzić do otrzymania kary w formie grzywny, stąd też konieczne jest dopilnowanie tego typu kwestii.

Jak najlepsze oznakowanie drogi ewakuacyjnej, miejsc ze sprzętem gaśniczym, bądź odpowiednie oznaczenia ostrzegawcze oraz oznaczenia techniczne to rzecz jasna nie tylko sposób na zabezpieczenie się przed opłatami i karami pieniężnymi, ale również ważna kwestia bezpieczeństwa. Każdy pracodawca powinien podjąć ten wysiłek, aby wynajęci przez niego pracownicy mogli realizować swoje zadania w odpowiednich warunkach, a w razie występującego zagrożenia – w bezpieczny sposób opuścić obiekt i niezwłocznie uciec z budynku.https://novagroup.pl/kategoria/wyposazenie-salonow-kosmetycznych wyposażenie salonów kosmetycznychWłaśnie dlatego w zakładach produkcyjnych montowane jest oświetlenie awaryjne, a droga ewakuacyjna oznakowana jest za pomocą konkretnych znaków.
Kolory oznaczeń
Oznaczenia ostrzegawcze mogą różnić się kolorem. Znaki informacyjne zamieszczane są na zielonym tle, nakazu – na niebieskim, zaś żółty kolor ostrzega przed zagrożeniem, np. żrącymi substancjami czy porażaniem prądem. Na pewno takie rozróżnienie umożliwia ocenić stan zagrożenia i zweryfikować jak duże jest zagrożenie. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom instrukcje w zakresie wykorzystywanych w danym zakładzie znaków i sygnałów bezpieczeństwa, oraz zadbać o to, aby wiedzieli oni jak zachować się w razie pojawienia się zagrożenia. Instrukcje muszą być dostarczane również w sytuacji, kiedy stosowane są oznaczenia techniczne.

Tego rodzaju oznaczenia i naklejki ostrzegawcze można zamówić u dostawców, tak samo jak całe systemy oświetlenia awaryjnego. Tym sposobem można dopasować znaki kierunkowe do panujących warunków w każdym budynku, gdzie zachodzi taka potrzeba.