Każde przedsiębiorstwo powinno spełniać objęte przepisami prawa warunki, które zapewniają bezpieczeństwo pracowników.

Dotyczy to m.in. oznaczeń drogi ewakuacyjnej, rozstawienia sprzętu gaśniczego, czy też informacji o zlokalizowanych w danym pomieszczeniu trujących czy też mało bezpiecznych substancjach.
Obowiązek właściciela – wyciąg
Każdy przedsiębiorca kierujący własną działalnością gospodarczą musi zagwarantować zatrudnionym przez siebie osobom jak najlepsze warunki pracy.

Nie wypełnienie tego typu obowiązku może prowadzić do otrzymania kary w formie grzywny, stąd też konieczne jest dopilnowanie tego typu kwestii.
oznaczenia techniczne

Autor: LEGI
Źródło: www.legi-polska.pl
Jak najlepsze oznakowanie drogi ewakuacyjnej, miejsc ze sprzętem gaśniczym, bądź odpowiednie oznaczenia ostrzegawcze oraz oznaczenia techniczne to rzecz jasna nie tylko sposób na zabezpieczenie się przed opłatami i karami pieniężnymi, ale również ważna kwestia bezpieczeństwa. Każdy pracodawca powinien podjąć ten wysiłek, aby wynajęci przez niego pracownicy mogli realizować swoje zadania w odpowiednich warunkach, a w razie występującego zagrożenia – w bezpieczny sposób opuścić obiekt i niezwłocznie uciec z budynku.https://novagroup.pl/kategoria/wyposazenie-salonow-kosmetycznych wyposażenie salonów kosmetycznychWłaśnie dlatego w zakładach produkcyjnych montowane jest oświetlenie awaryjne, a droga ewakuacyjna oznakowana jest za pomocą konkretnych znaków.
Kolory oznaczeń
Oznaczenia ostrzegawcze mogą różnić się kolorem. Znaki informacyjne zamieszczane są na zielonym tle, nakazu – na niebieskim, zaś żółty kolor ostrzega przed zagrożeniem, np. żrącymi substancjami czy porażaniem prądem. Na pewno takie rozróżnienie umożliwia ocenić stan zagrożenia i zweryfikować jak duże jest zagrożenie. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom instrukcje w zakresie wykorzystywanych w danym zakładzie znaków i sygnałów bezpieczeństwa, oraz zadbać o to, aby wiedzieli oni jak zachować się w razie pojawienia się zagrożenia. Instrukcje muszą być dostarczane również w sytuacji, kiedy stosowane są oznaczenia techniczne.

Tego rodzaju oznaczenia i naklejki ostrzegawcze można zamówić u dostawców, tak samo jak całe systemy oświetlenia awaryjnego. Tym sposobem można dopasować znaki kierunkowe do panujących warunków w każdym budynku, gdzie zachodzi taka potrzeba.