Kompetentność spedytora w jego zawodzie

Spedytor to osoba, która zawodowo, za odpowiednie wynagrodzenie, trudzi się przemieszczaniem ładunków oraz operacjami z tym związanymi.


Odpowiedzialność spedytora polega na wykonywaniu zadań:
- wysyłaniu lub odbiorze przesyłek albo realizacji innych usług - powiązanych z transportem materiału;
- konsultacji spedycyjnej - dawaniu konsultacji w zakresie przygotowania przewozu;
- doborze środka transportu;
- ubezpieczaniu towaru;
- zawieraniu z przewoźnikami dokumentów transportowych;
- tworzeniu i kompletowaniu dokumentów;
- nadzorze spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem oraz przewozem towarów.

Spedytor odpowiada za przewoźników i dalszych spedytorów, których wykorzystuje przy realizacji zlecenia, jeżeli ponosi winę za ich wybór. Spedytor może powierzyć wykonanie zlecenia kolejnemu spedytorowi. Wynika to z istoty umowy spedycji. Spedytor, przy realizacji: dużo odnajdziesz promus.katowice.pl/ swoich czynności, zobowiązany jest do odpowiedniej sumienności, która wynika z branżowego charakteru tej działalności. Wiąże się to z powierzeniem realizacji usługi takim przewoźnikom i dalszym spedytorom, którzy z uwagi na ich profesjonalizm zasługują na zaufanie. Szczegóły:

firma spedycyjna
Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com
Wina w wyborze polega na braku sumienności w wyborze podwykonawcy (przewoźnika lub kolejnego spedytora), któremu spedytor powierza w opiece wykonanie przewozu towaru. Do wskazania winy w selekcji ważne jest wystąpienie nieprawidłowości co do wyboru odpowiedniej osoby oraz istnienie uprawnienia do samodzielnego działania podwykonawcy, któremu zlecono wykonanie przewozu.

Dyspozytor nie jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy realizacji zlecenia, jeśli nie ponosi winy w wyborze. Spedytor nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że dołożył należytej sumienności przy selekcji przewoźników i dalszych spedytorów. To znaczy zawierzył wykonanie usługi takim przewoźnikom i dalszym spedytorom, którzy z uwagi na ich profesjonalizm zasługują na zaufanie.
Stosowna staranność dyspozytora jest zachowana, jeśli uargumentuje on, że powierzył określone usługi transportowe - przewoźnikowi, którego kompetencja i jakość świadczonych usług budziły zaufanie.