konieczność użytkowania zaawansowanych układów wizyjnych

W systemach kontroli jakości występuje nierzadko konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Duże kryteria obligują wytwórców do wykorzystywania zaawansowanych układów wizyjnych zapewniających przeprowadzenie w bardzo krótkim okresie każdych wymiarów, również wymianę informacji z systemami automatyki.
nowoczesne wnętrza
Autor: Jeremy Levine
Źródło: http://www.flickr.com


Wizyjna kontrola jakości jest wykorzystywana w wielu zakresach przemysłu do obserwacji jakości produkowanych części. W szczególności pożądana jest w wytwórczości wielkoseryjnej, taśmowej. Zautomatyzowana kontrola jakości pozwala na produkowanie wyrobów najwyższej kategorii będących kluczem do sukcesu nowoczesnej firmy. Dzięki prędkości działania i niezawodności pozwalają na optymalne zastosowanie możliwości przerobowych nowoczesnych urządzeń wytwórczych przyczyniając się do podniesienia korzyści.


u, które sprawdzą się w warunkach taśmowych.Etykietowanie, rozpoznanie i śledzenie składników na każdych etapach produkcji pozwala na monitorowanie procesu przemysłowego. Struktury wizyjne doskonale wyręczają człowieka w kontroli prawidłowości produkcji.