konieczność używania zaawansowanych struktur wizyjnych

W systemach kontroli jakości występuje nierzadko konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Duże kryteria obligują wytwórców do wykorzystywania zaawansowanych układów wizyjnych zapewniających przeprowadzenie w bardzo krótkim okresie każdych wymiarów, również wymianę informacji z systemami automatyki.

nowoczesne wnętrza

Autor: Jeremy Levine
Źródło: http://www.flickr.com
Wizyjna kontrola jakości jest wykorzystywana w wielu zakresach przemysłu do obserwacji jakości produkowanych części.

Ciekawe informacje na omawiany wątek poczytaj także tutaj. Jest w tamtym miejscu mnóstwo interesujących danych, które będą bardzo wciągające.

W szczególności pożądana jest w wytwórczości wielkoseryjnej, taśmowej. Zautomatyzowana kontrola jakości pozwala na produkowanie wyrobów najwyższej kategorii będących kluczem do sukcesu nowoczesnej firmy. Dzięki prędkości działania i niezawodności pozwalają na optymalne zastosowanie możliwości przerobowych nowoczesnych urządzeń wytwórczych przyczyniając się do podniesienia korzyści.

atrakcje
Proste systemy wizyjne pozwalają na kontrolę obecności i pozycji detali, poprawność ich montażu, oraz identyfikacja i zliczanie przedmiotów. Weryfikowany może być ich rozmiar, kształt, czy też kolor. Ocena może się odbywać także za pomocą czytania oznakowań, napisów, bądź odczytu kodów kreskowych. Z kolei bardziej skomplikowane zadania związane z kontrolą wizyjną wymagają już zastosowania efektywnych systemów, stosujących kamery inteligentne z dobranymi kontrolerami i sprzętami do analizy obrazu, które sprawdzą się w warunkach taśmowych.

Etykietowanie, rozpoznanie i śledzenie składników na każdych etapach produkcji pozwala na monitorowanie procesu przemysłowego. Struktury wizyjne doskonale wyręczają człowieka w kontroli prawidłowości produkcji.