konieczność używania zaawansowanych struktur wizyjnych

W systemach kontroli jakości występuje nierzadko konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Duże kryteria obligują wytwórców do wykorzystywania zaawansowanych układów wizyjnych zapewniających przeprowadzenie w bardzo krótkim okresie każdych wymiarów, również wymianę informacji z systemami automatyki.

nowoczesne wnętrza

Autor: Jeremy Levine
Źródło: http://www.flickr.com
Wizyjna kontrola jakości jest wykorzystywana w wielu zakresach przemysłu do obserwacji jakości produkowanych części. W szczególności pożądana jest w wytwórczości wielkoseryjnej, taśmowej. Zautomatyzowana kontrola jakości pozwala na produkowanie wyrobów najwyższej kategorii będących kluczem do sukcesu nowoczesnej firmy. Dzięki prędkości działania i niezawodności pozwalają na optymalne zastosowanie możliwości przerobowych nowoczesnych urządzeń wytwórczych przyczyniając się do podniesienia korzyści.
atrakcje
Proste systemy wizyjne pozwalają na kontrolę obecności i pozycji detali, poprawność ich montażu, oraz identyfikacja i zliczanie przedmiotów. Weryfikowany może być ich rozmiar, kształt, czy też kolor. Ocena może się odbywać także za pomocą czytania oznakowań, napisów, bądź odczytu kodów kreskowych.

Jeśli zaintrygował Cię ten artykuł, to sprawdź informacje (http://www.btune.pl/oferta/), które także są na ten temat. Zawsze lepiej jest znać więcej szczegółów.

Z kolei bardziej skomplikowane zadania związane z kontrolą wizyjną wymagają już zastosowania efektywnych systemów, stosujących kamery inteligentne z dobranymi kontrolerami i sprzętami do analizy obrazu, które sprawdzą się w warunkach taśmowych.

Etykietowanie, rozpoznanie i śledzenie składników na każdych etapach produkcji pozwala na monitorowanie procesu przemysłowego. Struktury wizyjne doskonale wyręczają człowieka w kontroli prawidłowości produkcji.