Modele funkcjonowania spedycji lotniczej w dużych miastach: Warszawa

Współcześnie rozwój transportu umożliwia błyskawiczne przesyłanie w obrębie krajów a nawet kontynentów ogromnych ładunków. Naturalnie stale jednym z najpopularniejszych środków transportu pomiędzy kontynentami czy bardzo oddalonymi od siebie państwami jest wykorzystanie morskich statków handlowych