Nowoczesne rozwiązania dla firm wzmacniające pozycję firmy za granicą

Handel zagraniczny niesie różne ryzyka dla podmiotów w nim uczestniczących. Aby sprostać interesom stron kontraktu, banki wykształciły różne formy instrumentów finansowych, których najważniejszym celem jest płatność za towar bądź usługę oraz zabezpieczenie interesów partnerów handlowych. Każda ze stron ma zamysł, aby płatność odbyła się w formie gotówkowej, najlepiej przed transakcją. Jednak taka forma rozliczeń, z racji ryzyka występuje niezmiernie rzadko. Z tej przyczyny strony kontraktu podejmują starania by zmniejszyć ryzyko wynikające z transakcji poprzez zastosowanie różnych zabezpieczeń.

Technologie w biznesie

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Do instrumentów, których zastosowanie w handlu wzmacnia pozycję eksportera, należy zaliczyć: inkaso dokumentowe, akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe a także faktoring i forfaiting.Faktoring bezsprzecznie zapewnia gotówkę (płynność) w dość krótkim czasie i bez niepotrzebnych formalności. Po pierwsze, daje przedsiębiorstwom środki konieczne do ich funkcjonowania. Znakomicie odnajduje się w czasach gdy firmy prosperują jak należy, kiedy potrzeba szybkiego zastrzyku gotówki, jak i w sytuacjach gdy firmom powodzi się nieco gorzej. Jest to usługa przeznaczona dla konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, z tego względu szybciej można odpowiadać na problem, pozwalając sobie na większą elastyczność w działaniu.

Forfaiting natomiast opiera się na przeprowadzeniu operacji rozliczeniowej i realizowany jest przez zakup należności terminowych występujących jako weksle z jednoczesnym wyłączeniem prawa regresu w stosunku do odstępującego. Bazuje na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków pieniężnych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do uiszczenia uzgodnionej ceny z góry.Na rynku gospodarczym można wyróżnić parę rodzajów forfaitingu, jednak dość powszechnie stosowanym stał się ostatnio forfaiting leasingowy. To w zasadzie niedawno powołana do życia forma, polegająca na wykupie rat leasingowych, leasing oferta. Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie raty (zobacz dodaj serwis do stron zaufanych) podsumowane lub pojedyncze. Wtedy, leasingodawca otrzymuje raty leasingowe wcześniej, niż wynika to z umowy podpisanej z korzystającym. W następstwie płaci firmie forfaitingowej prowizję – a raty, które uzyskuje, są pomniejszone o dyskonto.

Autor Bank BGŻ