konieczność używania zaawansowanych struktur wizyjnych

W systemach kontroli jakości następuje nierzadko konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Wysokie kryteria przymuszają producentów do używania zaawansowanych układów wizyjnych zapewniających wykonanie w bardzo krótkim okresie każdych wymiarów, również wymianę informacji z systemami automatyki.