konieczność używania zaawansowanych struktur wizyjnych

W systemach kontroli jakości występuje częstokroć nieodzowność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Wysokie kryteria zobowiązują producentów do stosowania zaawansowanych systemów wizyjnych zapewniających wykonanie w bardzo krótkim czasie każdych pomiarów, także wymianę informacji z systemami automatyki.