Jakie świadczenia powinny się należeć zatrudnionym i jak firmy zabezpieczają się na możliwość ich wystąpienia

Zatrudnianie pracowników będzie się wiązać z licznymi obowiązkami. Rzecz jasna główną z nich będzie wypłata pensji i płacenie podatków i składek, lecz są również inne świadczenia, które należą się pracownikom. Na przykład są to odprawy emerytalne, które będą się należeć każdemu pracownikowi, który będzie kończył swoją karierę zawodową z powodu uzyskania emerytalnego wieku.