Pierwsze kroki przed budową

Jeśli mamy zamiar postawić dom, powinniśmy się liczyć z faktem, że najpierw czeka przygotowanie terenu pod wykonanie nowego obiektu. Na czym polega praca nad obszarem pod zabudowę a także w którym momencie można rozpocząć takie działania?

Geodeta podczas pracy

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
W celu budowa przebiegała bezproblemowo i bez zakłóceń, konieczne jest wykonanie kilku czynności oraz wizyta odpowiednich specjalistów. Nie da się postawić domu bez geodety. Budowa – czytaj w serwisie – bez pomocy geologa może okazać się bardzo kosztowna, gdy okaże się, że wykonanie wykopów uniemożliwia woda gruntowa.

Geodezja i geodeta – jak wybrać we Wrocławiu

Pierwsze spotkanie z geodeta Wrocław powinno odbyć się już podczas nabycia działki tudzież po spotkaniu z architektem. Następna wizyta następuje po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Wtedy geodeta wytycza na działce, w którym miejscu ma być położony budynek. Zakres działań geodety opiera się na szczegółowym określeniu granic działki na podstawie informacji znajdujących się w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Mapa jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę – musi być dołączona do dokumentacji. Wytyczenie budynku, przeprowadzane jest zaś po to, by firma budowlana mogła ruszyć z pracami, mając podane informacje w którym miejscu postawić budynek. Jeżeli więc jesteśmy z okolic Wrocławia i potrzebujemy pomocy geodety, wystarczy wpisać w internecie poszukiwany temat: geodezja Wrocław.

Geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Do zakresu obowiązków geologa należy ocena warunków gruntowo-wodnych na terenie. Ponieważ każdy dom (sprawdź również ogrodzenia panelowe – producent) jest tak trwały, jak jego fundamenty. By móc zbudować fundament, wskazane jest najpierw przeprowadzić badanie właściwości fizycznych gruntu. Dane, które otrzymujemy po jego analizie, pozwalają nam na określenie obciążeń, co w zasadzie jest podstawą do właściwego zaprojektowania fundamentów budynku.

Czasem występują podłoża, które są mało spoiste i trwałe. Posadowienie budynku, na takim terenie jest możliwe dzięki uprzednim wzmocnieniu. W takich sytuacjach wymagana jest pomoc ekspertów. Jeżeli nośność gruntu jest niewystarczająca, a wynika ona z wilgotności gruntu, możemy wzmocni go np. żwirem bądź drobnymi kamieniami ubijanymi warstwami. Bądźmy świadomi, że stawianie domu z udziałem specjalistów jest przebiega sprawniej i pomaga w przyszłości ustrzec się od wielu problemów.

Pozostałe informacje zdobędziesz klikając w link