Praca na wysokości oraz związane z tym obowiązki chlebodawcy

Upadek z wysokości stanowi częstą przyczynę zdarzeń, na ogół ciężkich czy śmiertelnych. Robota na wysokości przynależy do prac w szczególności niepewnych, zagrażających życiu a także zdrowiu pracowników.
Toteż w czasie realizowania robót na wysokości muszą być zachowane szczególne środki przezorności z uwagi na ogromny stopień zagrożenia życia pracobiorców.


podnośnik koszowy gdańsk
Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com


Praca na wysokości oznacza między innymi pracę na rusztowaniach, stropach, kominach czy innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu bądź poziomem posadzki. Robotą na wysokości nie jest robota na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, gdy nawierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości przynajmniej 1,5 m ścianami lub ścianami z okienkami oszklonymi lub wyekwipowana jest w inne stałe konstrukcje bądź przyrządy ochraniające pracobiorcę przed upadkiem .


prace wysokościowe gdańsk
Autor: Lee Cannon
Źródło: http://www.flickr.com


Kto może przeprowadzać prace wysokościowe Gdańsk - ? Do wykonywania roboty na wysokości mogą zostać dopuszczeni tylko pracownicy, którzy: mają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Odbyli instruktaż w zakresie bhp jak też instruktaż stanowiskowy zaznajamiający ich ze specyfiką robót na wysokości jak też zagrożeniami zachodzącymi na stanowisku pracy, pozostali zaznajomieni z oceną ryzyka zawodowego połączonego z wykonywaną pracą.


Ze względu na kwalifikowanie prac na wysokości do tak zwanych prac wyjątkowo niebezpiecznych chlebodawca ma szereg obowiązków, jakich celem będzie zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia pracy. Do najistotniejszych należą: zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu ludzi, zapewnienie stosownych środków osłony osobistej oraz zbiorowej, zapewnienie pracobiorcom instruktażu stanowiskowego.Roboty na wysokości powinny być zorganizowane i przeprowadzane w sposób niezmuszający pracowników do wychylania się poza barierkę balustrady lub obrys urządzenia, na którym będzie stał pracownik również gdy będzie to podnośnik koszowy Gdańsk - Szczyt.