prawo podróżującego

Prawa pasażera to obwarowane aktem prawnym wagi prawnej niezbywalne reguły przypadające pasażerom środków komunikacji publicznej, których podróż ma jakikolwiek związek z terenem danego państwa, bądź organizacji ponadnarodowej. Zamysłem owych praw jest zabezpieczenie zasadniczych spraw pasażerów w wypadku niedogodności napotykających ich w sytuacji zaburzenia ich planu podróży. Najważniejsze z nich, to prawo do obrony, prawo do przeistoczenia planu podróży, względnie rezygnacji z niej za zwrotem pełnego kosztu biletu.

samolot
Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Obecnie na obszarze Unii Europejskiej, szczególna opieka prawa pasażera dotyczy nie tylko pasażerów samolotów, ale też jednostek podróżujących koleją, autokarem lub statkiem. Także im łatwiej jest uzyskać odszkodowanie za np. opóźnienie przewoźnika. Zasady obowiązują na obszarze całej UE.
W ciągu przeszłych trzydziestu lat Europa przechodzi rozkwit łącznościowy. Dla milionów Europejczyków podróże stały się codziennością. Wszyscy mają szansę korzystać z możliwości jeżdżenia zgodnie z obligatoryjnymi nakazami (wszystko co powinieneś wiedzieć na temat praw pasażerów).
Podróżni muszą dysponować całą wiedzą w kwestii rozporządzeń dotyczących jeżdżenia, ażeby zdołali przestrzegać swoje prawa pasażera w razie pojawienia się kłopotu, bez względu na środek transportu, z jakiego korzystają i trasę wyjazdu niezależnie od tego, czy przebiega ona jedynie w obszarze jakiegoś państwa członkowskiego, kilku państw UE, lub też poza jej granicami.
Pomimo rozbudowanego systemu ochrony praw pasażerów, wielu z nich nie ma świadomości dotyczącej przypadających im przywilejów. Z danych wynika, iż więcej niż jedna druga pasażerów samolotów nie zna swoich praw w czasie podróży. Toteż Unia rozpoczęła kampanię informacyjną, posiadającą na celu wiedzę podróżnych o przysługujących im zasadach. Na każdych platformach mobilnych czynna jest również aplikacja naświetlająca prawa pasażera i udostępniająca wiedzy o instytucjach, z jakimi powinno się się skontaktować w sytuacji przeszkód
Unia Europejska zobowiązała się do opracowania taktyki komunikacyjnej z myślą o wszystkich podróżujących.
Źródło : http://flyandi.pl/