Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w naszym kraju

W naszym kraju, ale nie jedynie, trafiamy na osoby dokonujące oszustw na płaszczyźnie podważania praw autorskich. Działa także wiele niezależnych komórek oraz osób prywatnych, jakie profesjonalnie zajmują się określaniem tego rodzaju niejasności. Biorąc pod uwagę osobiste prawa autorskie jest to zespół uprawnień, co należne są twórcy każdego utworu. W szczególności artyści spotykają się z nieprzyjemnościami, które nierozerwalnie wiążą się z nieuczciwą konkurencją.