Produkowane odpady- jak je wykorzystać i zadbać o przyrodę

Rok w rok każdy z nas produkuje kilka tysięcy kilogramów śmieci. W dzisiejszych czasach segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego obywatela. Istotne jest, by gospodarować surowcami mądrze i obniżać ilość produkowanych odpadów.

segregacja śmieci

Autor: Adele Prince
Źródło: http://www.flickr.com
Problematyczne odpady

Gospodarowanie odpadami to nie jednie segregowanie, ale również wykorzystywanie odpadów do tworzenia nowych produktów. Istnieją jednak takie zużyte materiały, z którymi nie za dużo da się zrobić. Mogą być to przykładowo odpady przemysłowe. Pyły, zanieczyszczone materiały, nierzadko olejami tudzież smarami niełatwo ponownie wykorzystać. Takiego rodzaju odpady głównie są gromadzone na składowiskach, tak, by nie szkodziły naturze. Tego typu miejsce powinno być prawidłowo skonstruowane, żeby zapobiec szkodliwym dla środowiska odciekom do wód gruntowych i ziemi. Odpady, które w jakiś sposób mogą źle działać na środowisko, przykładowo oleje, przeterminowane leki, odpady promieniotwórcze, są klasyfikowane, jako odpady niebezpieczne. Nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na śmieci, gdyż mogą zanieczyścić pozostałe odpady na przykład te, które będą przeznaczone do tworzenia nawozu.

powtórne wykorzystanie odpadów

Oprócz śmieci produkowanych przez fabryki istnieje jeszcze mnóstwo innych kategorii odpadów. Odpady z naszego gospodarstwa mogą być równie szkodliwe dla natury, dlatego istotna jest ich segregacja. Wyburzając budynki powstaje mnóstwo odpadów budowlanych między innymi gruz czy złom. Odbiór gruzu z miejsca wyburzania może następować poprzez specjalną firmę . Tego typu odpad wykorzystywany jest potem do utwardzania podłoża lub przy tworzeniu fundamentów nowych budynków. Odpady organiczne i z terenów zielonych można potem wykorzystać do wytwarzania kompostu. W takim przypadku muszą być utrzymane odpowiednie parametry na składowisku, żeby kompost miał określone właściwości i dobrze spełniał swoje zadanie w postaci nawozu dla roślin. Odpady ze sztucznych tworzyw nierzadko są granulowane i potem wykorzystywane do wytwarzania paliwa spalanego w przedsiębiorstwach cementowych. www.toensmeier.pl/co-moge-wrzucic-do-kontenera-na-gruz-budowlany

kosze na śmieci

Autor: Matthias Buchmeier
Źródło: http://www.flickr.com
Dbając o środowisko warto zainteresować się sprawą odpadów i obniżyć ich ilość czy też wykorzystywać znaczną część z nich. Prawidłowe gospodarowanie odpadami to nie tylko sprzątanie środowiska z zalegających odpadów, ale przede wszystkim troszczenie się o warunki, w których mieszkamy.