Jakie świadczenia powinny się należeć zatrudnionym i jak firmy zabezpieczają się na możliwość ich wystąpienia

Zatrudnianie ludzi w swojej firmie wiąże się z wieloma obowiązkami. Rzecz jasna podstawą będzie wypłata wynagrodzeń i opłacanie podatków i składek, lecz są też inne świadczenia, jakie pracownikom się należą. Na przykład są to emerytalne odprawy, które należą się każdemu zatrudnionemu, który kończy swoją karierę zawodową z powodu przekroczenia wieku emerytalnego.