w jakich okolicznościach wymagana jest wycena budynku

Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych definiuje się na podstawie przeciętnych wartości użytkowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i pułapu zużycia, oraz w obrocie regulacjami majątkowymi takiego samego typu z dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jest kilka powodów dla których powinna być sporządzona wycena nieruchomości. Jednym z nich są cele skarbowe. Ustalenie wysokości podatku od darowizny w postaci nieruchomości, lub podatku od nieruchomości opiera się o operaty przybliżone.