w jakich okolicznościach wymagana jest wycena budynku

Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych formułuje się na bazie przeciętnych cen używanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku uwzględniając ich stanu i pułapu zniszczenia, oraz w obrocie prawami majątkowymi takiego samego gatunku z dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jest kilka powodów dla których powinna być utworzona wycena nieruchomości. Jednym z nich są cele skarbowe. Ustalenie wysokości podatku od darowizny w postaci nieruchomości, bądź podatku od nieruchomości opiera się o operaty szacunkowe.