w jakich okolicznościach wymagana jest wycena budynku

Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych definiuje się na podstawie przeciętnych wartości używanych w danej miejscowości w obrocie obiektami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich położenia i stopnia zniszczenia, także w obrocie regulacjami majątkowymi takiego samego typu z dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jest parę przyczyn dla jakich powinna być wykonana wycena nieruchomości. Jednym z nich są cele podatkowe. Ustalenie wysokości podatku od darowizny w formie nieruchomości, bądź podatku od nieruchomości opiera się o operaty szacunkowe.