Elementy służące do sterowania innymi obwodami wykorzystywane w nowoczesnych układach zabezpieczających

Współczesne elektryczne instalacje mają szereg elementów służących do kontroli pracy innych fragmentów układu. Jeśli w danym obwodzie ma się znajdować przykładowo grzałka, silnik albo żarówka, to być może konieczne będzie użycie styczników odpowiedniej mocy. Styczniki to elementy, które przeznaczone są do włączania elementów układu elektrycznego za pomocą niezależnego układu sterowania.