Elementy służące do sterowania innymi obwodami wykorzystywane w nowoczesnych układach zabezpieczających

Nowoczesne instalacje elektryczne mają sporo podzespołów które służą do kontroli pracy innych fragmentów układu. Jeśli w danym obwodzie ma się znajdować na przykład grzałka, silnik czy też żarówka, to być może konieczne będzie użycie styczników. Styczniki są elementami, jakie służą do załączania elementów układu elektrycznego za pomocą niezależnego układu sterującego.