Uruchomienie kopalni odkrywkowej w Miejskiej Górce, to cios prosto w serce, dla tutejszych rolników

Na obszarach gmin Krobia i Miejska Górka – Powiat Rawicz, Województwo Wielkopolskie, znajdują się złoża węgla brunatnego. Tamtejsi rolnicy walczą jednak przeciwko projektom budowy kopalni odkrywkowej. Środowisko rolników z gmin Krobia i Miejska Górka, poparł koncern Heinz, który jest posiadaczem znanych zakładów – Pudliszek, skądinąd mieszczących się w gminie Krobia.

Kopalnia na Górnym Śląsku

Źródło: flickr.com
Powołane Stowarzyszenie „Nasz Dom” twierdzi, że uruchomiona kopalnia (zobacz jak prowadzimy sprzedaż kruszywa) odkrywkowa może spowodować zniknięcie ponad 20 wsi, co spowoduje przymusowe przesiedlenia mieszkających tam ludzi. Wybudowana kopalnia (zobacz kopalnie granitu) odkrywkowa może także skutkować całkowitym zanikiem rolnictwa na tym obszarze, zatem ludziom tym grozi utrata stałego źródła dochodu.

Olbrzymim minusem kopalni odkrywkowej jest niszczenie środowiska naturalnego. Miejska Górka, a konkretniej jej mieszkańcy, chcą innej przyszłości dla swojego miasta. Wiele słyszy się o ogromnych zwałach na obszarach, gdzie wydobywa się węgiel brunatny. Wiele mówi się także o możliwych zalaniach pobliskich upraw polowych, możliwych wybuchach metanu o grożących pożarach powstających w wyniku awarii kopalni odkrywkowych. Naukowcy twierdzą, że spalanie tego niskokalorycznego źródła ciepła, wyemituje więcej dwutlenku węgla niż spalanie węgla kamiennego, ropy naftowej oraz dwa razy więcej niż spalanie gazu ziemnego. W krajach europejskich co roku umiera przedwcześnie 450 000 osób. Przyczyną zgonu tych osób jest zanieczyszczenie powietrza tlenkiem siarki, tlenkiem azotu oraz metalami ciężkimi takimi jak rtęć, nikiel, kadm, ołów, wywołane spalaniem węgla.

Sondy dotyczące pięciu elektrowni opalanych węglem brunatnym, na granicy polsko-niemieckiej, podają że roczne wydatki związane ze zdrowiem spowodowane przez te elektrownie, równają się od 3 do 5 miliardów euro. Prognozowane szkody w produkcji rolnej, wywołane powstaniem nowej elektrowni mogą wynieść od 1,3 do 2 miliardów euro w przeciągu pół wieku. Sondaże wykazują, że 70% lokalnej ludności protestuje przeciwko uruchamianiu kopalni odkrywkowej.

Do sprzeciwu rolników powiatu Rawicz, ustosunkowała się spółka PAK Górnictwo. Spółka PAK Górnictwo, inwestuje na terenach Powiatu Gostyń i Powiatu Rawicz. W jej mniemaniu, polemika na temat uruchomienia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w tych powiatach, ma charakter wyłącznie teoretyczny, ponieważ spółka PAK Górnictwo, nie posiada i nie wystąpiła jeszcze o wydanie koncesji na wydobywanie węgla. Gdzie leży prawda…?