Jak legalnie można sprowadzać towary z zza granicy, jakie są podstawowe procedury celne

Zakup towarów za granicą wiąże się z koniecznością zapłacenia od wszystkiego odpowiednich opłat celnych. Po wstąpieniu Polski w szeregi Unii Europejskiej dużo się zmieniło jeśli chodzi o sprawę kupowania w krajach członkowskich, wszystkie dotychczas obowiązujące opłaty po prostu zniesiono. Jednak w przypadku krajów spoza Unii procedury celne nadal obowiązują, opłaty są uzależnione od rodzaju przesyłanego towaru i jego wartości.