W jaki sposób funkcjonują firmy, które zarobkowo przewożą osoby? Jakie trzeba spełniać warunki, aby posiadać taką firmę?

Przewożenie osób busami opisuje ustawa dotycząca transportu drogowego, jak również akty wykonawcze tej ustawy. Czy taka regulacja tak naprawdę przewiduje, jak powinny prezentować się takie przewozy, przykładowo jak dużo pasażerów może podróżować jednocześnie takim pojazdem?

jezdnia

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com
Przepisy ustawy o transporcie drogowym wykorzystywane są w transporcie drogowym w sytuacji przewożenia osób w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, w transportowaniu o charakterze zarobkowym. Ustawa taka jednak nie ma zastosowanie do przewozu drogowego, jaki świadczony jest pojazdami samochodowymi odpowiednimi konstrukcyjnie do przewożenia nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą, w innym niezarobkowym przewozie drogowym (stabilizacja gruntów – przeczytaj więcej) osób. Zapisy ustawy o transporcie drogowym stawiają dosyć szczególne wymogi formalne dla kierowców, jacy zajmują się regularnym przewozem osób o charakterze zarobkowym- zobacz. Takie wymogi muszą być spełnione, aby w ogóle można było prowadzić taką firmę. Wymogi powinny zapewnić bezpieczeństwo przewożonych osób. Podstawą uprawnienia do przewozu osób w transporcie regularnym jest uzyskanie licencji na przewóz.
kierowca w samochodzie

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Tego rodzaju licencję wydają odpowiednie organy administracji, w krajowym transporcie drogowym będzie to starosta zgodny z siedzibą firmy przewozowej. Tą licencję takie organy mogą także cofnąć. Tak się dzieje w przypadku kiedy na przykład wydano prawomocne orzeczenia zakazujące przedsiębiorcy świadczenia działalności gospodarczej, jaka objęta jest licencją, oraz też kiedy przedsiębiorca nie spełnia wymagań uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego albo też w sposób rażący naruszył warunki określone w licencji. Zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych ma związek z wymogiem zdania egzaminu, jaki obejmuje, między innymi zadania posiadające związek z bezpieczeństwem ruchu i standardami technicznymi pojazdów, które są przeznaczone do transportu ludzi- sprawdź tutaj.

Bez takiego dokumentu nie jest możliwe, aby założyć działalność gospodarczą w zakresie transportu osób. Jak znaleźć dobrą firmę? Z pewnością jest to łatwiejsze, jak mieszamy przykładowo w Mielcu, ponieważ taksówka oferuje całkiem solidny, po konkurencyjnych cenach.