Właściwości certyfikatu GOST

O ile coraz częściej można spotkać się z certyfikatem EAC, stosowanym na terenie Unii Celnej, to jednak nie każdy zna standardy GOST obowiązujące na terenie Rosji.

tłumacz

Autor: Robb1e
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to jednak certyfikat (idź:- certificator.eu/en/certification/gost-r.html) związany z Unią Celną, ponieważ potwierdza on spełnione regulacje techniczne rozpracowane w Rosji, Kazachstanie oraz Białorusi.
gps

Autor: Tony Webster
Źródło: http://www.flickr.com
Fachowiec

Autor: Hyundai
GOST certyfikat jest dokumentem wydawanym na produkt zgodny ze standardami rosyjskimi. Inna nazwa to GOST-R, gdzie litera ostatnia oznacza właśnie Rosję. Jeśli dany produkt jest zgodny ze standardami, wówczas przyznany zostaje certyfikat. GOST może dotyczyć w pewnych przypadkach wszystkich trzech państw Unii Celnej, jednak jednocześnie należy dodać, iż zagadnienia i parametry we wszystkich trzech wspomnianych krajach są różnorodne. Certyfikat – zobacz – GOST jest wydawany na partię pojedynczą na Produkty dostarczone do Federacji Rosyjskiej, bądź seryjną, na rok, dwa lub trzy lata. Ów certyfikat zawiera m.in. informacje o danych producenta oraz odbiorcy, całkowitą nazwę towaru, jego model czy też opis. Jeśli wcześniej były przyznawane certyfikaty na pojedynczą partię, w czasie późniejszym ubiegać się można o seryjną certyfikację, gdzie podać należy między innymi informacje o wcześniejszych certyfikatach, jak również protokoły badań. Wszelkie dokumenty jednak mogą się od siebie różnić w zależności od niektórych czynników.

W Federacji Rosyjskiej przyznawane jest również świadectwo sanitarno-epidemiologiczne, które pozwalają na produkcję oraz wwóz na obszar kraju produktów. Certyfikat potwierdza zgodność towarów z higienicznymi normami i sanitarnymi. Z reguły przyznaje się go na okres 5 lat.