Z jakiego powodu musimy czerpać z elektronicznych faktur? Jakiego typu zalety nam to zagwarantuje? O czym warto pamiętać?

Elektroniczna kancelaria to całkowicie nowy trend na rynku. Elektroniczny obieg faktur stał się nowym typem obsługiwania kontrahentów tak dla kancelarii, jak także dla samego konsumenta.

Elektroniczna kancelaria powstała z myślą o podaży na ten produkt na najbliższym rynku. Niejednokrotnie zarządzający musieli czekać bardzo długo, nim wybrana faktura została wystawiona. Wszystko związane było oczywiście z papierkową robotą i obrotem dokumentów drukowanych między odpowiednimi działami. Mogło to zajmować zdecydowanie za dużo czasu, niż z pewnością potrzeba była na wprowadzenie, sprawdzenie i wydanie faktury. Elektroniczny obieg faktur stał się zatem idealnym rozwiązaniem- zobacz co znalazłem.

Z pewnością bardziej komfortową formą w porównaniu do długiego czekania na przygotowanie faktury i jej akceptacji możemy zastąpić szybkim obiegiem elektronicznym. Elektroniczne kancelarie zaczęły się rozwijać w myśl szeroko pojętego outsourcingu. Elektroniczna kancelariamoże działać standardowo jak każde inne przedsiębiorstwo. Posiada swoje własne biuro oraz pracowników. Jednak wszystko rozwiązane jest na poziomie komputera stacjonarnego, na którym ma szansę pracować pracownik kancelarii. Elektroniczny obieg jest z pewnością szybszy niż ten więcej szczegółów tradycyjny. Wszystkie konieczne informacje są zawarte w programie – zarówno firma, jak i przedsiębiorstwo są ze sobą związane i mogą posiadać sieć kontaktów między obiema organizacjami poprzez osoby odpowiedzialne za fakturowanie- hiperłącze.

Faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedni zatrudniany – administrator konkretnego projektu będący jego biznesowym partnerem na koniec każdego miesiąca może dokonywać elektronicznego obiegu faktur. Podczas używania przeznaczonych mu narzędzi może z łatwością stworzyć propozycje faktury, którą następnie może przesyłać do menadżera projektu. Ten z kolei ma szanse sprawdzić poprawność i daje wiadomość zwrotną do pracownika. Na podstawie potwierdzenia propozycji, zatrudniony może zaakceptować fakturę, stworzyć ją, drukować i wysłać do klienta. Wszystko trwa ledwie kilka minut – na tym może polegać elektroniczna kancelaria. Elektroniczny system faktur jest na pewno szybszy i wygodniejszy niż ten papierowy.