Czym jest geodezja, jakie są jej najważniejsze zadania i czym zajmuje się w swej profesji geodeta?

Mówiąc najprościej geodezja jest to nauka o Ziemi. Dokładniej geodezja zajmuje się wyznaczaniem kształtu i okazałości Ziemi, dodatkowo wyznacza położenie punktów na powierzchni naszej planety. Geodezja pełni dzisiaj ogromnie dużo istotnych zadań, warto jednak zapoznać się z trzema najistotniejszymi.